Yayıncı

İmtiyaz Sahibi : Olga Gyurchay

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Dr. Gültekin Gürçay

Baş Editör : Prof. Dr. Ali Bilgili