Amaç ve Kapsam

IjasJournal, kapsadığı alanlardaki yeni gelişmeleri, tespitleri, çalışmaları ilgi duyan bilimsel camiaya ulaştırma amacındadır.